Trí tuệ nhân tạo

Trí tuệ nhân tạo (P.4)

Posted by: Hadmin | On: 12th Aug, 2021 Chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu những ứng dụng mới nhất, và đáng ngạc nhiên nhất mà A.I làm được, thiên về lĩnh vực A.I có thể “nhận diện và xử lý hình ảnh, chữ viết, âm thanh, giọng nói, từ đó sáng tạo ra nội

Trí tuệ nhân tạo (P.1)

Posted by: Hadmin | On: 12th Aug, 2021 Nội dung chính: 1. Viễn cảnh 2. Vì sao ta lại cần trí tuệ nhân tạo? Nó là cái gì? Có ăn được không? 3. AI đã làm được gì? bao gồm những khả năng nào? 4. Tính toán và dữ liệu giúp gì cho marketing quảng cáo? Viễn cảnh Hãy tư