Sản phẩm

Phát triển chiến lược

Chúng tôi sẽ làm việc cùng bạn để hiểu rõ hơn những mục tiêu trong kinh doanh và marketing của bạn. Từ đó đưa ra chiến lược phù hợp cho cả ngắn hạn lẫn dài hạn.

Sáng tạo nội dung

Mỗi thương hiệu có một tính cách riêng chính vì thế chúng tôi luôn cố gắng thể hiện được cái “chất” riêng của mỗi thương hiệu trong đa dạng các loại nội dung: hình ảnh, GIF, cinemagraph, video ngắn…

Tối ưu quảng cáo

Để nội dung của bạn đến được với khách hàng mục tiêu, GUDJOB sẽ quản lý & tối ưu quảng cáo trên nhiều nền tảng như: Facebook, Instagram, Google, TikTok, LinkedIn…

Original BOLD ideaslead to successful business

We are experts in Branding, Marketing, Production, Digital Solution. Especially right now, Industry 4.0 is developing, opening up a new era of technology, we create and join challenges to apply bold new technology for marketing.

Learn More

Marketing Approach

Marketing Strategy
Content Strategy
Brand Messaging
Marketing Campaigns
Communications
Integrated - IMC

Brand Design

Logo & Brand identity
Key Visual
Print ads
POSM
Promotional
Packaging Design

Media Production

Script Development
KOL Booking
TV Commercials
Product Photo / Video
Viral video
Motion graphic

Digital & Tech

Social & Google Ads
UX/UI Design
Web & Mobile app
AR – VR – 360
Technology Consult
E-commerce

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Umma

Umma

Umma

Umma

Umma

Umma

Umma

Umma

Everything you want is here Join Novis - become a risk taker

Contact Us Now