novis

Các ứng dụng quan trọng của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Posted by: Hadmin | On: 4th Oct, 2020 Phần về các ứng dụng quan trọng của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 gồm những dịch vụ gì? Trong cuốn sách Marketing Online 4.0 là phần tác giả/ chuyên gia Phan Anh xin phép được giới thiệu thêm (Bonus) cho các anh chị chủ doanh nghiệp. Để có t