Nguồn cảm hứng

Có nên thuê chạy quảng cáo facebook không hay tự thực hiện?

Posted by: Hoang Anh | On: 13th Feb, 2023 Tính hiệu quả trong việc truyền thông thông qua hình thức chạy quảng cáo facebook là vấn đề không thể phủ nhận. Tuy nhiên, nó chỉ thực sự đem lại hiệu quả khi bạn triển khai đúng theo “luật chơi” của facebook. Vậy có nên thuê chạy qu

9 Micro-Habits That Will Completely Change Your Life in a Year

Posted by: Như Nguyễn | On: 19th Apr, 2022 “Changes that seem small and unimportant at first will compound into remarkable results if you’re willing to stick with them for years.” — James Clear, Atomic Habits To reach your goals, you need a system. You need to build habits and you have to stick around long enough to let them d