A.I

Trí tuệ nhân tạo (P.4)

Posted by: Hadmin | On: 5th Oct, 2020 Chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu những ứng dụng mới nhất, và đáng ngạc nhiên nhất mà A.I làm được, thiên về lĩnh vực A.I có thể “nhận diện và xử lý hình ảnh, chữ viết, âm thanh, giọng nói, từ đó sáng tạo ra nội dung” nhé. Ph

Trí tuệ nhân tạo (P.1)

Posted by: Hadmin | On: 5th Oct, 2020 Nội dung chính: 1. Viễn cảnh2. Vì sao ta lại cần trí tuệ nhân tạo? Nó là cái gì? Có ăn được không?3. AI đã làm được gì? bao gồm những khả năng nào?4. Tính toán và dữ liệu giúp gì cho marketing quảng cáo? Viễn cảnh Hãy tưởng tượng vào