Interactive

Quảng cáo tương tác (P.3)

Posted by: Hadmin | On: 22nd May, 2021 Sau khi đã tìm hiểu Quảng cáo tương tác là gì ở Phần 1, chúng ta hãy cùng tìm hiểu các thương hiệu nổi tiếng đã ứng dụng như thế nào cho campaign của họ nhé!   Case study trong ngành quảng cáo, marketing (tiếp theo) . Tương tác trên digital, soc

Quảng cáo tương tác (P.2)

Posted by: Hadmin | On: 6th Oct, 2020 Sau khi đã tìm hiểu Quảng cáo tương tác là gì ở Phần 1, chúng ta hãy cùng tìm hiểu các thương hiệu nổi tiếng đã ứng dụng như thế nào cho campaign của họ nhé! Case study trong ngành quảng cáo, marketing . Tương tác trong activation. Tương tác nơi

Quảng cáo tương tác (P.1)

Posted by: Hadmin | On: 5th Oct, 2020 Nội dung chính: 1. Quảng cáo có yếu tố tương tác là gì? tại sao mình cần quan tâm?2. Các loại quảng cáo tương tác phổ biến Interactive marketing, interactive advertising hay interactive activities là những thuật ngữ mình thường nghe thấy, nhằm để nó